Vsi objavljeni podatki so informativne narave in jih je potrebno preveriti. Inteleko d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli morebitne napake v vsebini in točnosti objavljenih podatkov, ki lahko nastanejo zaradi časovnih zamikov, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Prav tako si Inteleko d.o.o. pridružuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebine, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsebina in oblika sta avtorsko zaščiteni in sta last Inteleko d.o.o. Vsako kopiranje in nadaljnja uporaba informacij, podatkov in slik so dovoljeni izključno s predhodno odobritvijo Inteleko d.o.o. Lastnik ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega razumevanja vsebin. © 2012, Inteleko d.o.o.